Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Witamy na naszej stronie!
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Licznik odwiedzin

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że wszystkie zgłoszenia uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie zostały rozpatrzone pozytywnie.

APEL DO RODZICÓW


W związku z obecną sytuacją dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie przypominają, że nauka w naszej placówce odbywa się w sposób zdalny (przy wykorzystaniu komunikatorów, poczty elektronicznej, zasobów Internetu). Prosimy o Państwa pomoc i dopilnowanie dzieci i młodzieży w taki sposób, aby systematycznie uczestniczyły w takim procesie nauczania.

Iwona Senske
Dyrektor szkoły


KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI 2020/21Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że wszystkie deklaracje oraz wnioski złożone przez Państwa w związku z rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej placówce zostały rozpatrzone pozytywnie.

Iwona Senske
Dyrektor Szkoły


Informacje dla Rodziców i Uczniów
Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;ęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;śli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;ż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Szkoła będzie zamknięta od 16 do 25 marca br. Zamknięcia szkoły nie należy traktować jako ferii. Należy maksymalnie ograniczyć wyjścia z domu.
Dzieci nie powinny się przemieszczać. Nie należy obarczać dziadków opieką nad wnukami, gdyż osoby starsze są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań. Zapisy tzw. specustawy gwarantują rodzicom prawo do skorzystania z 14 dni opieki nad dziećmi zdrowymi, jeżeli są one w wieku do 8 lat.
Prosimy o sprawdzaniekomunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

TELEFON DO STACJISANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU
52-357 46 57


Prezentacja multimedialna


więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
poradni psychologiczno-pedagogicznych; ośrodków szkolno-wychowawczych; łodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; ół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; ół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.


Dyrektorze,

zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni; poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu; żesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; ęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; ż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


Uczniu,


pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
dziennik elektroniczny; internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej
epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje i rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące sytuacji związanej z wystąpieniem zagrożeń koronawirusem

Bydgoszcz, 9 marca 2020

Na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy została utworzona specjalna zakładka „Informacje w sprawie koronawirusa”, w której znajdują się wszelkie informacje, na bieżąco uaktualniane dotyczące zagrożenia koronawirusem. Są tamkomunikaty, wytyczne i zalecenia przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ę Kujawsko-Pomorskiego oraz materiały graficzne i linki do ww. instytucji oraz materiałów filmowych. Dyrektorzy powinni na bieżąco zapoznawać się z komunikatami służb sanitarno-epidemiologicznych.


więcej

Program dla szkół

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzieki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywaiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.więcej

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów


Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

więcej


PLAN ODJAZDU AUTOBUSU SZKOLNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE (ROK SZKOLNY 2019/2020)


  • PONIEDZIAŁEK – 13.25 15.15


  • WTOREK – 13.25 14.25 15.15


  • ŚRODA – 13.25 14.25


  • CZWARTEK – 13.25 14.25


  • PIĄTEK – 11.25 13.25 15.15TRASA AUTOBUSU:
MURZYNNO – MURZYNKO – KLEPARY – ŻYROSŁAWICE – KIJEWO


DYREKTOR SZKOŁY PRZYPOMINA, ŻE MOŻLIWE OPÓŹNIENIA AUTOBUSU (10 – 15 MIN)

WYNIKAJĄ Z KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA ODWOZU UCZNIÓW Z OBU SZKÓŁ

(MURZYNNO, KIJEWO).


Iwona Senske
DYREKTOR SZKOŁY

PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Podręczniki z religii

więcej

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i klasy I znajdują się
w zakładce
Rekrutacja.

List do rodziców w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


więcej

WARUNKI UBEZPIECZENIA

W związku z kierowanymi przez niektórych rodziców dzieci i uczniów objętych ochroną ubezpieczeniową prośbami o udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia InterRisk TU S.A., poniżej umieszczono plik, co ułatwi zainteresowanym dotarcie do tego dokumentu, który był elementem składowym do oferty na rok 2017/2018.


więcej
Z ŻYCIA SZKOŁY

Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:


List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy

Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice w ostatnim czasie za pośrednictwem portali internetowych rozpowszechniana jest interaktywna gra o nazwie „Błękitny/niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge).
Gra ta powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania, codziennie jedno.

Zadania polegają mi. in. na samookaleczeniu, oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi, siedzeniu nocą na krawędzi dachu, czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje polecenie skoku z wysokiego budynku. W Rosji i na Ukrainie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. Wśród najbardziej zagrożonych są te, które nie znajdując wsparcia i zrozumienia w rodzinie lub wśród rówieśników i poszukują go w świecie wirtualnym.

Należy również wziąć pod uwagę możliwość zmiany nazwy tej gry. Ostatnio zaobserwowano, że w grze brak jest tzw. "opiekuna", a "gracze" wzajemnie rzucają sobie wyzwania podnoszące stopień ich brutalności. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, które nagle zaczną przejawiać zachowania autodestrukcyjne.

Zwracamy się do Państwa z apelem o niezwłoczne zapoznanie swoich dzieci z zagrożeniem, jakie wiąże się z niewłaściwym korzystaniem z zasobów Internetu.

Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
insp. Paweł Spychała - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych:


1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.


2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, mmże w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło mmoczekiwaniem na włączenie komputera.


więcej


Społeczność
Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego
w Murzynnie

serdecznie dziękuje


Państwu Ewie i Marcinowi Kaszubskim

Państwu
Dominice i Łukaszowi Frankowskim

Państwu
Kamili i Danielowi Siedleckim

Państwu
Wiesławie i Pawłowi Rogozińskim

Panu
Jackowi Prusak

za darowanie produktów spożywczych dla uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016.


PODZIĘKOWANIE

Podziękowanie słodkie
jak otrzymane słodycze
za życzliwość, sfinansowanie wycieczki
do II Pułku Wojsk Inżynieryjnych w Inowrocławiu
słowem - za dobre serce
Radnemu - Ireneuszowi Kopiszce
Sołtysowi - Krzysztofowi Cegielskiemu
i CAŁEJ RADZIE SOŁECKIEJ Z MURZYNKA

składa
społeczność Szkoły Podstawowej w Murzynnie

Strona główna | O szkole | RODO | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego