Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Witamy na naszej stronie!
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Licznik odwiedzinSzkoła Podstawowa
im. Księstwa Gniewkowskiego
w MurzynnieZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021 DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO
W MURZYNNIE O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY
z dnia 05 listopada 2020r.

Dyrektor szkoły na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami)
 • Statut Szkoły oraz
 • decyzji Rządu
zarządza, co następuje:
1.
Od dnia 09 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I – III i IV, VI – VIII Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie będą realizować naukę w systemie zdalnym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
2. Nauczanie zdalne będzie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, dopuszcza się prowadzenie nauki zdalnej również przy użycie komunikatorów (Messenger). Wszelki trudności związane z udziałem w procesie nauczania należy na bieżąco zgłaszać wychowawcom klas.
3. Obowiązują pozostałe postanowienia wprowadzone Zarządzeniem nr 9/2020/2021.
4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.


Dyrektor Szkoły
Iwona Senske

Zarządzenie dyrektora w sprawie nauki zdalnej

Załączniki do rozporządzenia nr 9


więcej

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie

Dowóz trasa poranna

7.30
- Gęzewo, 7.42 - Żyrosławice, 7.49 - Murzynko, 7.57 - Klepary, 8.05 - Murzynno


Odwóz

Poniedziałek - 13.40. 14.40, 15.40

Wtorek - 13.40, 14.40

Środa - 13.40, 14.40, 15.40

Czwartek - 12.50, 13.40, 15.40

Piątek - 11.45, 13.40, 14.40


Trasa (poniedziałek, wtorek i piątek wszystkie odwozy)

Murzynko, Klepary, Żyrosławice, Gęzewo, Kijewo


Trasa (środa, czwartek 15.40)

Gęzewo, Żyrosławice, Klepary, Murzynko

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - zgodnie z Wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego - obowiązujący od dnia 1 września 2020r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 • Ustala i dostosowuje Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii obowiązujący w placówce w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły i oddziału przedszkolnego oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.


więcej


Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego w czasie epidemii
obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie
od 1 września 2020 r.


Podstawa prawna:

 • Wytyczne przeciw/epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:

 • Dzieci przebywają w wyznaczonej, stałej sali
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (wyjątek: konieczność zorganizowania zastępstw doraźnych)
 • W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Zostają zachowane obowiązujące normy dot. powierzchni: powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie
przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli
czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.


więcej


PODRĘCZNIKI

ROK SZKOLNY 2020/2021


 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. KSIESTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE
(oddział przedszkolny)

Lp.

Oddział przedszkolny

Tytuł podręcznika / autorzy

1.

Oddział przedszkolny 4-latki

"Odkrywam siebie - złota kolekcja" Wiesława Żaba-Żabińska Karty pracy 1-2, wyprawka plastyczna Wydawnictwo MAC Edukacja

2.

Oddział przedszkolny 5-latki

"Odkrywam siebie - złota kolekcja" Wiesława Żaba-Żabińska Karty pracy 1-4, wyprawka plastyczna, "Przygotowanie do czytania i pisania" Wydawnictwo MAC Edukacja

3.

Oddział przedszkolny "0"

"Odkrywam siebie - złota kolekcja" Wiesława Żaba-Żabińska Karty pracy 1-4, wyprawka plastyczna, "Litery i liczby" Wydawnictwo MAC Edukacja

4.

Religia 5-latki

Religia "0"

"Jesteśmy dziećmi Boga" Wyd. Wojciech

"Przychodzimy do Pana Boga" Wyd. Święty Wojciech Święty

5.

Język angielski "0"

"Bugs Team Starter. Karty pracy" C. Read, A. Soberon, A. Parr-Modrzejewska
Wyd. Macmillan

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE
(I Etap edukacyjny)


więcej

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE
(II etap edukacyjny)

więcej
Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I


więcej
Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego

więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI 2020/21Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie informuje, że wszystkie deklaracje oraz wnioski złożone przez Państwa w związku z rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej placówce zostały rozpatrzone pozytywnie.

Iwona Senske
Dyrektor Szkoły


Prezentacja multimedialna


więcej

Program dla szkół

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przypominamy Państwu, iż nasza szkoła uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzieki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywaiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.więcej

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów


Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

więcej

List do rodziców w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.


więcej

WARUNKI UBEZPIECZENIA

W związku z kierowanymi przez niektórych rodziców dzieci i uczniów objętych ochroną ubezpieczeniową prośbami o udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia InterRisk TU S.A., poniżej umieszczono plik, co ułatwi zainteresowanym dotarcie do tego dokumentu, który był elementem składowym do oferty na rok 2017/2018.


więcej


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:


List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy

Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice w ostatnim czasie za pośrednictwem portali internetowych rozpowszechniana jest interaktywna gra o nazwie „Błękitny/niebieski wieloryb” (Blue Whale Challenge).
Gra ta powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania, codziennie jedno.

Zadania polegają mi. in. na samookaleczeniu, oglądaniu w Internecie filmów z treściami sadystycznymi, siedzeniu nocą na krawędzi dachu, czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje polecenie skoku z wysokiego budynku. W Rosji i na Ukrainie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje. Wśród najbardziej zagrożonych są te, które nie znajdując wsparcia i zrozumienia w rodzinie lub wśród rówieśników i poszukują go w świecie wirtualnym.

Należy również wziąć pod uwagę możliwość zmiany nazwy tej gry. Ostatnio zaobserwowano, że w grze brak jest tzw. "opiekuna", a "gracze" wzajemnie rzucają sobie wyzwania podnoszące stopień ich brutalności. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania dzieci, które nagle zaczną przejawiać zachowania autodestrukcyjne.

Zwracamy się do Państwa z apelem o niezwłoczne zapoznanie swoich dzieci z zagrożeniem, jakie wiąże się z niewłaściwym korzystaniem z zasobów Internetu.

Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
insp. Paweł Spychała - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy


Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych:


1. Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.


2. Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, mmże w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło mmoczekiwaniem na włączenie komputera.


więcej


Strona główna | O szkole | RODO | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Deklaracja dostępności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego