Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Zarządzenia

Dokumenty szkoly

ZARZĄDZENIE NR 1Murzynno, dn. 25.09.2012r.


Zarządzenie nr 1 /2012
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Na mocy Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie dyrektor szkoły zarządza, co następuje:

Ustala się w roku szkolnym 2012/2013 następujące dni wolne:
- 02 listopada 2012r. (po odpracowaniu w dniu 20 października 2012r.)
- 04 kwietnia 2013r. (sprawdzian w klasie VI)
- 02 maja 2013r. (po odpracowaniu w dniu 06 kwietnia 2013r.)
- 31 maja 2013r. (po odpracowaniu w dniu 25 maja 2013r.)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 5


Murzynno, dn. 25.09.2013r.Zarządzenie nr 5 2013 /2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Na mocy Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie dyrektor szkoły zarządza, co następuje:

Ustala się w roku szkolnym 2013/2014 następujące dni wolne:
- 01 kwietnia 2014 r. (sprawdzian w klasie VI)
- 02 maja 2014r. (po odpracowaniu w dniu 26 kwietnia 2014r.)
- 20 czerwca 2014r. (zajęcia opiekuńcze)


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 6


Zarządzenie nr 6/2014 /2015
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego
w Murzynnie z dnia 10 września 2014r.
w sprawie ustalenia dni wolnych
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w roku szkolnym2014/2015
Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniające Ropzorz. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r, nr 186, poz. 1245 ) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie dyrektor szkoły zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się w roku szkolnym 2014/2015 następujące dni wolne:
- 10 listopada 2014r.
- 02 stycznia 2015r.
- 05 stycznia 2015r.
- 01 kwietnia 2015r. (sprawdzian uczniów klasy VI)


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego