Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Historia szkoły

Orzeczenie organizacyjne wydane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, informujące o wznowieniu działalności Szkoły Podstawowej w Murzynnie po drugiej wojnie światowej, zostało opatrzone datą 10 marca 1945 roku. Tak więc nasza szkoła ma już ponad sześćdziesiąt pięć lat. Jest to znaczny okres czasu, w którym szkoła rozwijała się, rozbudowywała, wydawała wielu absolwentów, którzy do tej pory z wielką serdecznością wspominają swe szkolne lata. Trudno, więc w kilku zdaniach opisać historię Szkoły w Murzynnie. Jednakże spróbujmy.

Przed wojną funkcję kierownika szkoły pełnił p. Władysław Bochat, który w 1939 roku został aresztowany, osadzony
w więzieniu inowrocławskim, a następnie wywieziony do Chełmna. W czasie wojny kierownikiem szkoły był Niemiec Willi Zech, a młodzież polską masowo wywożono na roboty.
Po oswobodzeniu, 10 marca 1945 roku stanowisko kierownika szkoły w Murzynnie objął p. Marian Kwarciński.
Do szkoły uczęszczało wtedy około dwustu uczniów z Murzynna, Murzynka, Markowa, Kijewa, Klepar i Żyrosławic. Od stycznia 1962 roku dyrektorem był p. Bolesław Rybacki, a od września 1985 roku p. Jerzy Gumowski. Natomiast od września 2000 roku dyrektorem jest p. Iwona Senske.

17 października 1964 roku był ważnym dniem dla całej społeczności szkolnej. Tego dnia odbyła się uroczystość oddania do użytku, rozbudowanej w czynie społecznym szkoły. Koszty budowy nowego skrzydła gmachu pokryte zostały pracami społecznymi, funduszami gromadzkimi, składkami ludności i dotacją ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół.
Przez kolejne lata cała społeczność szkolna starała się, by nasza placówka jak najlepiej funkcjonowała i odnosiła sukcesy. Było to zauważalne i doceniane. Za całokształt osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych nauczyciele: p. Bolesław Rybacki, p. Jadwiga Rybacka, p. Stanisława Milewska i p. Eugeniusz Skoblewski otrzymali Złote Krzyże Zasługi, a w 1983 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano dyrektora p. Bolesława Rybackiego.

Następnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w Murzynnie była gruntowna modernizacja tej placówki. Zmienił się wygląd szkoły i jej otoczenia.

Pobudowano sanitariaty, szatnię, powstała sala gimnastyczna. Zburzono budynki gospodarcze, posadzono drzewa i krzewy ozdobne w ogródku i na boisku. Miało to miejsce w 1999 roku, kiedy funkcję dyrektora pełnił p. Jerzy Gumowski.

Od 2000 roku w naszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Zaś dzięki dużemu zaangażowaniu środowiska wiejskiego, staraniom p. dyrektor Iwony Senske, życzliwości i finansowemu wsparciu organu prowadzącego, szkoła wzbogaciła się o nowoczesne zaplecze kuchenne, które zapewnia całkowite wyżywienie dzieciom przedszkolnym.

Nasza szkoła stara się funkcjonować jak najlepiej. Dostrzegamy żywe zainteresowanie środowiska wiejskiego, doceniamy olbrzymią pomoc rad sołeckich, jesteśmy wdzięczni organowi prowadzącemu - Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie - za stworzenie nam jak najlepszych warunków do pracy i nauki. Wprawdzie mamy wiele potrzeb i marzeń, ale wierzymy w ich realizację.

Kochamy tę szkołę, jest to nasz drugi dom, w którym panuje atmosfera serdeczności, życzliwości i przyjaźni.


Rodzice, dzieci i pracownicy
Szkoły Podstawowej
im. Księstwa Gniewkowskiego
w Murzynnie

Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego