Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Sylwetka absolwenta szkoły

Dokumenty szkoly

WIZERUNEK ABSOLWENTAAbsolwent drugiego etapu edukacyjnego dobrze funkcjonuje w najbliższym otoczeniu (w domu i w szkole).


Absolwent:

 • zna historię swojego patrona
 • jest świadomy swojej tożsamości narodowej
 • identyfikuje się ze społecznością szkolną, bierze udział w szkolnych przedsięwzięciach
 • wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w akcjach charytatywnych, organizuje szkolne i klasowe imprezy
 • zna i szanuje symbole narodowe i szkolne tradycje i zwyczaje
 • jest uczciwy, prawdomówny, potrafi przyznać się do błędu, jest tolerancyjny
 • potrafi efektywnie wykorzystać ofertę edukacyjną szkoły
 • jest przyjazny dla otoczenia, kulturalny, odważny i honorowy, stosuje zasady fair play
 • potrafi pracować w grupie, przyjmuje różne role i zadania, kulturalnie wyraża swoje poglądy i przyjmuje krytyke innych, umie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i porażek
 • systematycznie pracuje w domu i w szkole
 • jest ciekawy świata, otwarty na różne dziedziny wiedzy
 • jest aktywny w zdobywaniu wiedzy, potrafi korzystać z różnych źródeł
 • zna i stosuje procedury zdawania sprawdzianów
 • dokonuje oceny zachowania oraz samooceny
 • potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności oraz własne zainteresowania
 • rozumie potrzebę aktywności ruchowej, chętnie bierze udział w zawodach sportowych reprezentując swoją szkołę na zewnątrz
 • dba o środowisko naturalne, segreguje śmieci, oszczędza papier, wodę i energię
 • absolwent szkoły podstawowej potrafi: uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, komunikować się i współpracować.

Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego