Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Program poprawy efektywności kształcenia

Dokumenty szkoly

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KASZTAŁCENIA


I. Wstęp
Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego po szóstej klasie szkoły podstawowej w 2015 r. oraz analizie wyników sprawdzianu w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014Analiza wskazała, że systematycznie obniżają się wyniki sprawdzianu, mimo stosowania w szkole tych samych metod i form pracy oraz stabilnej kadrze pedagogicznej. Stopniowe obniżenie wyników osiąganych na sprawdzianie spowodowało konieczność opracowania i wdrożenia w szkole programu poprawy efektywności kształcenia w zakresie podniesienia wyników sprawdzianu po szóstej klasie.

II. Analiza wyników sprawdzianu w latach 2012 – 2015
Wyniki przedstawiono na podstawie danych uzyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Stanowią one załącznik do niniejszego programu. (Załącznik opracowuje szkoła na podstawie materiałów przesłanych przez OKE. Do niniejszego programu dołączono analiza ilościową i jakościową sprawdzianów zewnętrznych).
Szczegółowa analiza wyników sprawdzianu z ostatnich trzech lat wskazuje, że systematycznie obniżają się wyniki uzyskiwane przez uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 szkoła lokowała się w 5 staninie, w 2013/2014 w 4 staninie, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 spadła do 1 stanina. Należy zwrócić uwagę, że przy spadku wyników sprawdzianu w szkole spada systematycznie liczba ocen rocznych celujących, bardzo dobrych i dobrych, wzrasta natomiast znacząco liczba ocen dostatecznych i dopuszczających. W klasyfikacji śródrocznej pojawiły się również oceny niedostateczne. Dokonując analizy wyników edukacyjnych uczniów naszej szkoły, zwrócono uwagę także na inne czynniki mające wpływ na poziom edukacyjny szkoły i określono jej mocne i słabe strony.
więcej

Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego