Szkoła Podstawowa im.Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie


Idź do treści

Menu główne:


Ogłoszenia

O szkole

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 8.00 - 14.00.Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałekaa8.30 - 9.30
aaaaaaa
Środa
aaaaaaa11.00 - 12.00

STYPENDIA

Akty prawne

więcejwniosek o stypendium za wybitne wyniki w nauce

więcej


wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia

więcej

Szanowni Rodzice

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?UŻYTKOWANIE PODRĘCZNIKÓW

W przypadku zgubienia, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia podręcznika MEN - w klasach I-III, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów podręcznika. Koszt podręcznika określa Ministerstwo Edukacji. Wpłat dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kserokopię potwierdzenia wpłaty za zniszczony, zagubiony podręcznik należy przekazać nauczycielowi - bibliotekarzowi celem załączenia do dokumentacji.


PODRĘCZNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W przypadku zniszczenia, zgubienia książki z języka angielskiego, rodzic samodzielnie kupuje książkę w wydawnictwie i zwraca do szkoły.


W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.


Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów
Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).


Więcej informacji można znaleźć na stronie MEN - https://men.gov.pl/.

Stan przygotowania szkoły na przyjęcie uczniów klasy pierwszej
(w szczególności sześciolatków)Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków pozostaje
1 września 2014r.

Od 1 września 2014 roku:

Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r.,
Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców).


Od 1 września 2015r.:

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki).


więcej


Strona główna | O szkole | Konkursy | Rekrutacja | Dyrektor szkoły | Pracownicy szkoły | Uczniowie | Dokumenty szkoly | Realizowane programy | Z życia szkoly | Galeria | Nasze osiągniecia | Święto szkoły | Historia szkoły | Księstwo Gniewkowskie | Kontakt | Przydatne linki, telefony | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego